Något vi klurat på en del är grusgången från uppfart till husets två ytterdörrar. Den urspungliga planen var ju att ha marksten som gränsar av till gräsytorna men nu är vi mer inne på byggtimmer som syns ovan. Känns smidigare än sten.