I slutet av förra veckan uppmärksammades att vattnet som är indraget på tomten inte hade något vidare tryck. Umeva kopplades in och de anställde Umelast som hjälpt oss med markarbetet för att söka reda på felet.  
Så igår skedde inte bara husmontering på tomten utan även grävning för att försöka hitta vad som påverkade vattentrycket. Mot eftermiddagen såg det ut som ovan. 6 man som frågandes kikar ner i ett hål. Fortsättning följer....